W kręgu artystów (…) PTK

Identyfikacja wystawy.

W kręgu artystów ostrowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

To najnowsza wystawa prezentowana od 15 lutego 2015 r. w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, nawiązuje ona bezpośrednio do wydarzenia z 6 grudnia 1936 r., a mianowicie Pierwszej wystawy plastyki w Ostrowcu, która miała miejsce w Resursie Urzędniczej przy Alei 3 Maja 5 (dzisiejsza siedziba PTTK im. St. Jeżewskiego). Pokazano wtedy fotografie Tadeusza Rekwirowicza, drzeworyty Marceli Żakowskiej oraz obrazy Maksymiliana Brożka, czyli prace ówczesnych działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, jednej z najprężniejszej działającej wówczas organizacji, która powstała w Ostrowcu we wrześniu 1913 r. Członkowie PTK organizowali liczne prelekcje, spotkania, konkursy i wycieczki krajoznawcze, gromadzili cenne pamiątki, zakładali biblioteki, upowszechniali wiedzę na temat kultury regionu.

Na potrzeby wystawy zaprojektowaliśmy plakat oraz zaproszenie.