NAGLAR – Centrum kosmetyków

Logotyp. Akcydensy.

Centrum kosmetyków

Dla marki NAGLAR – Centrum kosmetyków zaproejktowaliśmy logotyp oraz wybrane materiały akcydensowe.