IMPULS Biznes & Coaching

Logotyp. Identyfikacja wizualna.

Inspiruje do działań opartych na uczciwych i zaufanych relacjach...

Dla marki IMPULS Biznes & Coaching, wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w prowadzeniu biznesów spójnych
z wartościami właścicieli oraz potrzebami interesariuszy, zaprojektowaliśmy identyfikację wizualną.

Jesteśmy odpowiedzialni za logotyp, typografię, kolorystykę. W skład projektu wchodzą: logotyp, wizytówki, papier firmowy, teczka ofertowa i prosta, responsywna strona www.