Mariusz Swat – Rysunek

Identyfikacja wystawy.

SWAT

Kolejny etap współpracy z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św., tym razem są to materiały promocyjne (plakat, zaproszenie) do wystawy: Mariusz Swat – Rysunek.

Mariusz Swat, plastyk, niepoprawny opowiadacz, pełny szczerości i prawdomówności na wystawie w Pałacu Wielopolskich. Wystawa  organizowana we współpracy z Ogniskiem Plastycznym.