Ptaki z Heiligenhaffen

Identyfikacja wystawy.

Lot i bezruch, twarde i miękkie, natura i kultura.

Ptaki z Heiligenhaffen. Praca stanowi połączenie kamieni z ceramiką szamotową. Praca ceramiczna, jeśli ma być trwała, wymaga wypalenia – obróbki termicznej, a opanowanie ognia i procesów z tym związanych ludzkość zawdzięcza krzemieniowi. Materiały te więc w jakimś stopniu dopełniają się na wielu poziomach. Praca jest próbą poszukiwania i odnajdywania w naturze (kamieniu) nowych form (nawiązujących do ptaków) i „dopowiadaniem” do nich „brakujących” części przy użyciu materiału ceramicznego.

Na potrzeby wystawy zaprojektowaliśmy plakat i zaproszenie.